11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020 – Zvláštne ustanovenia a prihlasovanie

Posledné podujatie sezóny motoristického športu na Slovensku, 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020, sa hlási k slovu. Organizátor práve zverejnil Zvláštne ustanovenia a spustil prihlasovanie na podujatie.

  

Máme už za sebou takmer kompletnú sezónu automobilových športov. Treba povedať, že bola z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19, veľmi netradičná a nesmierne náročná. Bolo v nej zrušených niekoľko vrcholných podujatí, v niektorých disciplínach vlastne sezóna začínala v čase, kedy inokedy končieva. Napriek všetkým spomínaným problémom sa zdá, že nakoniec sa ju podarí úspešne zvládnuť. Zvládnuť, aj v rátane záverečného podujatia, ktorým už po jedenásty krát v rade bude podujatie AUTO SHOW konajúce sa na SLOVAKIA RINGU. Práve v tomto momente totiž organizátor zverejnil Zvláštne ustanovenia k podujatiu, ako aj spustil prihlasovanie súťažiacich. 


Podujatie 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020, rovnako aj v tomto roku ukončí slovenskú oficiálnu sezónu automobilových športov. Na umelo vytvorených jedinečných tratiach, ktoré pokrývajú viac menej celý areál SLOVAKIA RINGU sa divákom predstavia súťažiaci z viacerých disciplín automobilového športu. Rallysti, kopciari, rallycrossári, autocrossári a všetci ostatní, ktorým koluje v žilách vysokooktánový benzín. 


Či sa podarí sprístupniť podujatie aj pre divákov, je v tomto momente ešte otázne, viac nám napovie ďalší vývoj pandemickej situácie, ale aj záväzné nariadenia Vlády Slovenskej republiky v boji s pandémiou COVID-19. 


Každý kto na vlastnej koži zažil podujatie Auto Show vie, že práve tu majú jazdci nielen z disciplíny rally, ale aj ostatných, priestor a možnosť predviesť svoje jazdecké umenie šéfom, či partnerom tímov, priateľom, rodinným príslušníkom, proste všetkým, ktorí im akokoľvek v tomto športe pomáhajú.


Aby však podujatie fungovalo bez akýchkoľvek problémov, musí mať aj 11. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2020, rovnako ako všetky motoristické podujatia, pevne stanovené pravidlá. A práve tie sú zhrnuté vo Zvláštnych ustanoveniach. Tie nájdete na stránke organizátora, čiže www.slovakiaring.sk, ale aj na stránke www.sams-asn.sk. Spoločne so Zvláštnymi ustanoveniami bolo spustené aj prihlasovanie súťažiacich na toto podujatie. Prihlášku ako aj zoznam prihlásených si môžete pozrieť na stránke http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php

Záverom ešte raz pripomíname, že podujatie 11. KEKO MOBILE AUTO SHOW 2020 odštartuje v dňoch 13. – 14.11.2020.

Miro Majláth
Predseda organizačného výboru
11. KESKO MOBILE Auto Show 2020